وقت هایی هست

 که

 ناگزیر می شوی به رفتن...

 بهتر است بگویم

 ناگزیرت می کنند به رفتن...

 

 وقت هایی هست

 که

 دلت می ماند

 بین تحمل حرف ها و سختی ها

 و

 رفتن

 و 

 باز هم رفتن و آرام گرفتن روزهایت...


 و

 چه سخت است

 این انتخاب

 برای

 من و تو...

 

 و

 چه سخت تر

 دور بودن از آرام جان...


 خدایا

 خیر بودن و شدن و گذشتن این روز ها را،

 به خودت،

 سپردیم...

 انتشار از منبع : khodnevisihaa-b - khodnevisihaa-b
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:20:42
  برچسب ها : رفتن , وقت هایی