چند روز پیش،

 مسموم شدم...


 چند روزِ که دارم تحملش میکنم...

 دو روز اول که به بقیه گفتم،

 دیدم دارن غر میزنن...

 ترجیح دادم؛

 دردم رو دو تا نکنم...

 درد بکشم

 اما

 تنهایِ تنهایِ تنها...


 +تمرین کنیم،

 تگه مرهم نیستیم؛

 زخم نباشیم...

 انتشار از منبع : khodnevisihaa-b - khodnevisihaa-b
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:20:42
  برچسب ها :